Certyfikaty

W dniu 13 października 2003 roku Firma Metalik uzyskała Certyfikat Urzędu Dozoru Technicznego. Uprawnienie zostaje wydane po stwierdzeniu, że wytwarzający spełnia wymagania w zakresie wytwarzania materiałów oraz elementów, w szczególności:

  • wdrożył właściwą technologię wytwarzania
  • posiada urządzenia zapewniające wytwarzanie zgodnie z technologią o której mowa w pkt 1
  • zatrudnia pracowników o odpowiednich kwalifikacjach
  • posiada zorganizowaną kontrolę jakości

Certyfikat UDT O/Bydgoszcz Nr U-03-04/1-03 uprawnia Firmę do wytwarzania elementów urządzeń ciśnieniowych:

  • kołnierzy płaskich
  • kołnierzy szyjkowych
  • den płaskich
  • zwężek

© Metalik | design: Samba-AnaCom